Ciągnie wilka do lasu – prof. dr hab. D. J. Gwiazdowicz