Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Borsuk europejski jako ważny inżynier ekosystemu | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Borsuk europejski jako ważny inżynier ekosystemu

W czasopiśmie „Animals” ukazała się praca polskich i hiszpańskich naukowców na temat populacji borsuka europejskiego. W opracowaniu przyjrzano się wpływowi borsuków na kształtowanie się różnorodności gatunkowej ekosystemów leśnych.

Borsuki wchodzą w interakcje z innymi elementami ekosystemu na dwa sposoby: rozsiewając nasiona oraz wywołując zmiany właściwości chemicznych i fizycznych wierzchniej warstwy gleby w miejscu nor. Wpływ tych ssaków na glebę wynika z wieloletniego zasiedlania nor, które mogą zajmować powierzchnię do 970 m 2, gdzie objętość wykopanego gruntu może dochodzić do 28 m 3. Gleba borsuczych kopców charakteryzuje się podwyższonym pH (kopce: 5,5; powierzchnia odniesienia: 4,3) oraz wyższymi stężeniami składników pokarmowych, w tym Ca (ponad trzykrotnie) i Mg (prawie dwukrotnie) w porównaniu z glebą nienaruszoną. Kopce wykopanej gleby z głębszych poziomów, zawierające mniej materii organicznej, charakteryzują się niską zawartością węgla i azotu. Odnotowano wyższą dostępność fosforu na kopcach, co może być związane z wyższym pH.

A jak się przedstawia status prawny borsuka w Europie?

  • w 69,3% krajów europejskich poluje się na borsuka, czasami przez cały rok.
  • w 19 krajach europejskich zwierzęta te znajduje się na Czerwonej Liście (z kategoriami od LC do EN),
  • na obszarze europejskiego zasięgu w 30. 7% borsuk jest pod ścisłą ochroną prawną.

 

Badger Meles meles as Ecosystem Engineer and Its Legal Status in Europe

Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik, Blanka Wiatrowska, Agnieszka Ważna,Krzysztof Nowakowski ,Xosé Pardavila ,Jan Cichocki, Barbara Seget

https://www.mdpi.com/2076-2615/12/7/898