Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility BADANIA NAUKOWE W ANTARKTYCE | Wydział Leśny i Technologii Drewna

BADANIA NAUKOWE W ANTARKTYCE

Efekty zmian klimatycznych są szczególnie dobrze widoczne na obszarach polarnych, gdzie szybko topnieją lodowce. Dlatego też prowadzi się szereg badań naukowych w Arktyce i Antarktyce, aby zdefiniować procesy przyrodnicze tam zachodzące oraz określić kierunek zmian środowiskowych. W czasopiśmie Polar Biology ukazała się właśnie pierwsza publikacja z cyklu dotyczącego bezkręgowców na Wyspie Króla Jerzego. Tematem badawczym kieruje prof. dr hab. D.J. Gwiazdowicz z  Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP.

Topniejące lodowce w Antarktyce odsłaniają ogromne obszary lądu, na których obserwuje się sukcesję roślin oraz wielu gatunków zwierząt bezkręgowych. Procesy te może stymulować aktywność niektórych gatunków ptaków, które na swoich piórach przenoszą na duże odległości niewielkie stawonogi. Celem pracy była odpowiedź na pytanie jak biologia i ekologia wybranych gatunków ptaków (np. gatunki żyjące w licznych koloniach lub w pojedynczych parach) wpływa na charakter zgrupowań bezkręgowców.

W sąsiedztwie Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego zebrano materiał z gniazd petrelca olbrzymiego, pingwina białookiego oraz wydrzyka antarktycznego. Największe bogactwo gatunkowe i największą liczebność osobniczą stwierdzono w koloniach gniazdowych pingwina białookiego, choć gniazda były pozbawione wyściółki i znajdowały się na kopcach z kamieni. Najliczniej występującym gatunkiem był Cryptopygus antarcticus antarcticus należącym do skoczogonków. Ponadto określono nowe zasięgi występowania niektórych gatunków, co jest istotne dla wiedzy z zakresu zoogeografii.

 

Gwiazdowicz D.J., Niedbała W., Skarżyński D., Zawieja B. 2022. Occurrence of mites (Acari) and springtails (Collembola) in bird nests on King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polar Biology, https://doi.org/10.1007/s00300-022-03052-1

https://link.springer.com/article/10.1007/s00300-022-03052-1

Mapa gdzie prowadzono badaniaMiejsca zbioru prób: A, B - petrelec olbrzymi, C, D - pingwin białooki, E, F - wydrzyk antarktyczny (fot. D.J. Gwiazdowicz)