Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility A new approach to obtain chitosan films – Characteristics of films prepared with tea and coffee kombucha as natural chitosan solvents | Wydział Leśny i Technologii Drewna

A new approach to obtain chitosan films – Characteristics of films prepared with tea and coffee kombucha as natural chitosan solvents

Oto najnowsza praca opublikowana przez naukowców z WLTD  UPP (i nie tylko) w czasopiśmie Industrial Crops & Products, za 200 punktów. Pełen skład autorski to: Karolina Stefanowska, Magdalena Woźniak, Jerzy Majka, Anna Sip, Lucyna Mrówczyńska, Agnieszka Waśkiewicz, Wojciech Kozak, Renata Dobrucka i Izabela Ratajczak.

Artykuł naukowy pt.: „A new approach to obtain chitosan films – Characteristics of films prepared with tea and coffee kombucha as natural chitosan solvents”. (https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2023.116634), dotyczy opracowania nowych, naturalnych i biodegradowalnych opakowań. Celem pracy było otrzymanie oraz charakterystyka folii na bazie chitozanu oraz roztworów kombuchy, przygotowanych z kawy i trzech rodzajów herbaty: czarnej, zielonej i białej. Roztwory kombuchy charakteryzowały się wysoką aktywnością przeciwrodnikową, a także przeciwbakteryjną i zostały zastosowane w badaniach, jako rozpuszczalnik chitozanu.

Filmy otrzymane na bazie chitozanu i kombuchy wykazywały różne właściwości fizyczne, mechaniczne i biologiczne, w zależności od rodzaju zastosowanych roztworów kombuchy. Wyniki badań przedstawione w pracy wykazały, że roztwory kombuchy mogą być stosowane jako naturalny rozpuszczalnik chitozanu zamiast powszechnie stosowanych kwasów nieorganicznych. Ponadto, zastosowanie kombuchy (zwłaszcza przygotowanej z białej herbaty) do otrzymania folii chitozanowych wpływa na poprawę właściwości przeciwbakteryjnych. W związku z powyższym, otrzymane folie chitozanowo-kombuchowe mogą być alternatywnym materiałem przeznaczonym głównie do pakowania żywności.