Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA | Wydział Leśny i Technologii Drewna

4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA

Trwa rejestracja na 4. międzynarodową konferencję naukową „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA” Zrównoważone leśnictwo i lasy - szanse i ograniczenia wynikające ze zmian klimatu”, która odbędzie się 14-16 września 2022 roku w Poznaniu na terenie Międzynarodowy Targów Poznańskich

Organizatorami wydarzenia są: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Partnerami konferencji zostali: Targi Drema oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Wydarzenie jest afiliowane przez Europejski Instytut Leśny.

 

Goście Honorowi konferencji:

  •  dr Alan Crivellaro, Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge (University of Cambridge) , Wielka Brytania
  • dr hab. Henrik Hartmann, Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

 

Celem konferencji jest: prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu drzewnictwa, leśnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce, wymiana wiedzy i doświadczeń nt. współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie w międzynarodowym gronie ekspertów.

Rejestracja i szczegółowe informacje: https://www.wood-science-economy.pl

 

 

plakat promujący konferencje