Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technologia drewna inż. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Technologia drewna inż.

Rodzaj studiów: 
Studia niestacjonarne
Stopień studiów: 
Studia I stopnia

Opłaty

Plany

Terminarze zajęć

Rozkłady zajęć

Uwaga! Od 25 marca 2022 r. zajęcia na kierunku Technologia drewna realizowane są w formie bezpośredniej, tzn. w siedzibie Uczelni (za wyjątkiem przedmiotów ogólnouczelnianych: odpowiedzialność społeczna wobec środowiska, pedagogika społeczna).

Praktyki

Koordynator ds. praktyk na kierunku Technologia drewna

dr inż. Grzegorz Pinkowski
Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
tel. 61 848 74 86
praktyki.TD@up.poznan.pl
godziny konsultacji w sprawie praktyk (pok.411): poniedziałki, godz. 10.00-12.00

W czasie realizacji praktyki studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy student nie posiada wykupionego w Uczelni ubezpieczenia na czas trwania praktyki, zobowiązany jest wykupić je we własnym zakresie.

Prace dyplomowe