Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

Studia "Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie" - czas trwania 2 semestry. Koszt: 5 tys. zł.

 

W coraz większym stopniu rozwija się w Polsce budownictwo z drewna i materiałów drewnopochodnych. Rośnie także produkcja oraz poszerza się asortyment wyrobów przeznaczonych dla tego rodzaju działalności. Szeroka gama wyrobów nowej generacji opartych o płyty drewnopochodne i materiały izolacyjne znajduje również coraz większe wykorzystanie w budownictwie tradycyjnym. Wymaga to intensywnego i ciągłego kształcenia kadr związanych z tą dziedziną gospodarki. Istotne znaczenie posiada także właściwe przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z nauczaniem w zakresie budownictwa.

Zaproponowane studia podyplomowe mogą być istotnym elementem wspierającym przekazywanie aktualnej i  nowoczesnej wiedzy w obszarze budownictwa z drewna i materiałów drewnopochodnych.

Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • systemów produkcji, właściwości i zastosowania w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli, ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

Słuchacze studium zostaną także przygotowani do:

 • uczestniczenia w procesie projektowania budynków z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • samodzielnej oceny dokumentacji budowlanej.

Organizacja zajęć oparta jest o system niestacjonarny, prowadzony przez dwa semestry w formie zasadniczo dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele. Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania studiów. Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia zajęć zostaną podane słuchaczom wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy
 • życiorys obejmujący przebieg pracy oraz doświadczenie zawodowe
 • odpis dokumentu potwierdzającego wykształcenie min. I stopnia
 • zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopię dowodu osobistego
 • deklarację płatności
 • skierowanie (w przypadku skierowania na studia przez firmę)
 • umowa o płatności (po zakwalifikowaniu)

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest dostarczenie kompletu ww. dokumentów.

Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Rafał Czarnecki
tel. 61 848 7558, e-mail: rczarnec@up.poznan.pl  

sekretariat studiów podyplomowych: tel. 61 848 7618

Zgłoszenie uczestnictwa w studiach należy przesyłać na adres:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Leśny i Technologii Drewna
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

ZałącznikWielkość
Plik Plan studiów16.06 KB
Microsoft Office document icon Kwestionariusz osobowy46.5 KB
Plik Ulotka_studia_podyplomowe.docx105.64 KB