Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Nauka i badania

CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES
Data publikacji: 12.05.22

Uniwersytet Techniczy w Zwoleniu (Technical University in Zvolen, Faculty of Wood Sciences and Technology) zaprasza do wzięcia udziału w konferencji CHIP AND CHIPLESS WOODWORKING PROCESSES.


Prof.  dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek
Profesor dr hab. Dorota Wrońska-Pilarek
Data publikacji: 25.04.22

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. dr hab. Dorocie Wrońskiej-Pilarek został nadany tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.


Profesor dr hab. inż. Radosław Mirski
Data publikacji: 21.04.22

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 marca 2022 r. dr. hab. Radosławowi Mirskiemu został nadany tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.

 


XXX Międzynarodowa Konferencja Badania dla Przemysłu Meblarskiego
Data publikacji: 13.04.22

Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Meblarstwa oraz Uniwersytet Gazi - Wydział Techniczny, Katedra Inżynierii Przemysłowej Wyrobów Drewnianych zaprasza na XXX Międzynarodową Konferencję Internetową Badania dla Przemysłu Meblarskiego Poznań, 22-23 września 2022.


Borsuk europejski jako ważny inżynier ekosystemu
Data publikacji: 12.04.22

Badger Meles meles as Ecosystem Engineer and Its Legal Status in Europe

Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik, Blanka Wiatrowska, Agnieszka Ważna, Krzysztof Nowakowski ,Xosé Pardavila ,Jan Cichocki, Barbara Seget


WPŁYW FAUNY GLEBOWEJ NA REDYSTRYBUCJĘ WĘGLA ORGANICZNEGO W GLEBIE
Data publikacji: 11.04.22

Guidi C.,  Frey B., Brunner I., Meusburger K., Vogel M.E., Chen X., Stucky T., Gwiazdowicz D.J., Skubała P., Bose A.K., Schaub M., Rigling A., Hagedorn F. 2022. Soil fauna drives vertical redistribution of soil organic carbon in a long-term irrigated dry pine forest. Global Change Biology, 28: 3145–3160. DOI: 10.1111/gcb.16122


Mamy nową odmianę modrzewia europejskiego 'Warcino' ( Larix decidua 'Warcino')
Data publikacji: 05.04.22

To wolnorosnący krzew o gęstym, wąsko kolumnowym pokroju który nie wytwarza pędu przewodniego.  Jego przyrosty roczne są krótkie (ok.12 - 16 cm), pędy gęste, drobne i cienkie a igły krótkie.

Nowa odmiana modrzewia europejskiego została znaleziona jesienią 2016 r.  podczas praktyk uczniów Technikum Leśnego w nadleśnictwie Warcino, obręb Warcino, leśnictwo Kępice. Wielopędowy, pozbawiony przewodnika egzemplarz 8 letni miał ok. 1,4 m wysokości  i 0,3 m szerokości.


Projekt - Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego
Data publikacji: 23.03.22

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych. Program finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.


CZY REAKCJA KWIATOSTANÓW I KWIATÓW INWAZYJNEJ CZEREMCHY AMERYKAŃSKIEJ (PRUNUS SEROTINA EHRH.) NA RÓŻNE HERBICYDY DAJE NADZIEJĘ NA ELIMINACJĘ TEGO GATUNKU Z POLSKICH LASÓW?
Data publikacji: 14.03.22

W czasopiśmie Forests ukazała się właśnie praca badaczy z WLTD UPP, która wpisuje się w aktualny nurt interdyscyplinarnych badań zmierzających do wypracowania skutecznych metod zwalczania czeremchy amerykańskiej w naszych lasach, których wciąż brakuje.