Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Nauka i badania

Prof. dr hab. Tomasz Jelonek
Data publikacji: 05.06.24

Miło nam poinformować, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. nadał Panu Tomaszowi Jelonkowi, pracownikowi Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, tytuł profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne.

Od samego początku swojej drogi zawodowej tj. od 2006 roku Tomasz Jelonek związał się z Katedrą Użytkowania Lasu pracując kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta, adiunkt z habilitacją i profesora UPP.


Anna Ilek laureatką konkursu OPUS 26
Data publikacji: 24.05.24

Miło nam zakomunikować, że dr hab. Anna Ilek (Katedra Botaniki i Siedliskoznawstwa Leśnego WLTD UPP) została laureatką konkursu OPUS 26
Zgłoszony przez nią projekt pt „Badanie interakcji pomiędzy grzybami patogenicznymi iskładowymi bilansu wodnego ekosystemów leśnych na przykładzie mączniaka prawdziwego dębu. Study of interactions between pathogenic fungi and water balance components of forest ecosystems based on oak powdery mildew„ otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 583 912,00 zł.


Monika Dering laureatką konkursu OPUS 26
Data publikacji: 24.05.24

Miło nam zakomunikować, że dr hab. Monika Dering  (Katedra Hodowli Lasu WLTD UPP) została laureatką konkursu OPUS 26

Zgłoszony przez nią projekt pt „Gatunki iglaste pod presją: genomiczne modelowanie podatności Juniperus communis L. na zachodzące zmiany klimatu Conifers under pressure: genomic prediction of Juniperus communis L. vulnerability to ongoing climate change „ otrzymał dofinansowanie w kwocie  1 302 604,00 zł


Sylwia Budzyńska laureatką konkursu SONATA 19
Data publikacji: 24.05.24

Miło nam zakomunikować, że dr Sylwia Budzyńska (Katedra Chemii WLTD UPP) została laureatką konkursu SONATA 19

Zgłoszony przez nią projekt pt „Dendroremediacja arsenu - czasozależna dynamika akumulacji, transformacji i mechanizmów tolerancji form metaloidu u wybranych gatunków drzew leśnych" otrzymał dofinansowanie w kwocie  883 280,00 zł

W konkursie SONATA 19 do NCN wpłynęło 1148 wniosków na łączną kwotę prawie 1,25 miliarda złotych, z których finansowanie otrzymało 218 projektów o wartości niemal 252,4 miliona złotych.


Atlas hub i innych grzybów nadrzewnych – nowa pozycja dla miłośników grzybów i przyrody
Data publikacji: 13.05.24

Autorami pozycji wydanej przez MULTICO Oficyna Wydawnicza sp. z o.o. są prof. dr hab. Piotr Łakomy oraz prof. dr hab. Hanna Kwaśna z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a także dr hab. Jacek Piętka z Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie  oraz prof. dr hab. Tadeusz Kowalski emerytowany pracownik Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.


Transformation of Wood after Processing and Modification
Dr hab. Magdalena Broda redaktorem gościnnym w numerze specjalnym czasopisma Forest "Transformation of Wood after Processing and Modification”
Data publikacji: 11.05.24

Miło nam zakomunikować, że dr hab. Magdalena Broda została współredaktorem gościnnym specjalnego numeru czasopisma Forests pt. "Transformation of Wood after Processing and Modification”.

Zachęcamy do publikowania artykułów: https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/9KJ1S85R43.


Dr inż. Waldemar Perdoch i prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela redaktorami gościnnymi w numerze Forest "Methods and Technologies for Modified Wood”
Data publikacji: 06.05.24

Miło nam zakomunikować, że dr inż. Waldemar Perdoch i prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela zostali redaktorami gościnnymi specjalnego numeru czasopisma Forests pt. "Methods and Technologies for Modified Wood”.

Zachęcamy do składania artykułów https://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/0Q2394T1VE#editors

 


Doktor Kacper Lechowicz
Data publikacji: 26.04.24

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Leśne Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dla pana Kacpra Lechowicza.

Serdecznie gratulujemy


Dr habilitowany Robert Kłos
Data publikacji: 26.04.24

W dniu 26 kwietnia 2024 r. Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Leśne Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła decyzję o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne dla Roberta Kłosa.

Serdecznie gratulujemy