Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility "Wood Industry. Past, Present and Future Outlook" | Wydział Leśny i Technologii Drewna

"Wood Industry. Past, Present and Future Outlook"

W lutym 2023 r. ukazało się w wydawnictwie London, UK IntechOpen opracowanie książkowe o charakterze przeglądowym, które przygotował międzynarodowy zespół 18 autorów, zatytułowane: "Wood Industry Past, Present and Future Outlook" (ISBN 978-1-80356-449-4), pod redakcją naukową prof. Guanben Du i dr. Xiaojian Zhou. Przedmiotowa pozycja obejmuje 171 stron tekstu w formie  ośmiu rozdziałów, zawartych odpowiednio w dwóch sekcjach: "Wood Construction" i "Wood Processing and Products". Link do pełnego tekstu książki https://www.intechopen.com/books/11525.

Warto podkreślić, iż autorem rozdziału 7 pt. "Adhesion promoters for gluing-selected  materials in furniture industry" (pp. 135-148) jest dr hab. inż. Tomasz Krystofiak z Katedry Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP. W rozdziale przedstawiono rangę promotorów adhezji w przemyśle meblarskim, w aspekcie procesów łączenia wybranych materiałów o ograniczonej podatności na klejenie. Skoncentrowano się na właściwościach reologicznych promotorów adhezji, zjawisku zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej oraz wytrzymałości i odporności uzyskiwanych spoin.

 

"Wood Industry. Past, Present and Future Outlook"

"Wood Industry. Past, Present and Future Outlook"