Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza KRĄKOWSKIEGO | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartosza KRĄKOWSKIEGO

Dziekan i Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Leśne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

informują, że dnia 20 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sali Katedry Inżynierii Leśnej (C4), Poznań, ul. Wojska Polskiego 71 C, odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr. inż. Bartosza KRĄKOWSKIEGO     

nt.: „Biologia gęgawy (Anser anser) na Pojezierzu Gnieźnieńskim w aspekcie łowieckich zasad zarządzania populacją”.

Praca doktorska do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego.

 

Promotor: Prof. dr hab. Dariusz. J. GWIAZDOWICZ, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;

Recenzenci:

- Prof. UPP dr hab. Tadeusz MIZERA, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań;

- Dr hab. Andrzej TOMEK, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.