Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt Studenckiego Koła Naukowego Projektantów Mebli | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Projekt Studenckiego Koła Naukowego Projektantów Mebli

Studenckie Koło Naukowe Projektantów Mebli, funkcjonujące na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna UPP, otrzymało dofinansowanie w kwocie 60 000 zł na projekt pt. "Opracowanie i komercjalizacja rozwiązania wielopunktowego dopasowania geometrii fotela biurowego", w ramach programu Ministerstwo Edukacji i Nauki, pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Program ma na celu m.in. wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych, a także kół naukowych.
Głównym celem projektu, zgłoszonego przez Studenckie Koło Naukowe Projektantów Mebli WLTD UPP, jest opracowanie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych foteli biurowych wpływających na zwiększenie funkcjonalności powierzchni użytkowej foteli biurowych. Nowe rozwiązania mają zapewnić znacznie ulepszone dopasowanie do ciała użytkownika i stymulować korektę złej postawy ciała podczas pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona analizie obecnego stanu techniki oraz analizie stosowanych obecnie różnych rozwiązań określanych jako ergonomiczne. Zebrane dane początkowe umożliwią określić listę potrzeb użytkowników foteli biurowych i wyznaczyć założenia projektowych, co w efekcie doprowadzi do opracowania nowych lub znacznie ulepszonych konstrukcji zwiększających funkcjonalność i ergonomię mebli. Poprawa komfortu użytkowania ukierunkowana będzie na zastosowanie wielopunktowej i wielostrefowej regulacji dopasowania geometrii powierzchni siedziska, oparcia i podłokietnika pod indywidualne potrzeby użytkownika, w tym użytkownika ze specjalnymi potrzebami.

Projekt będzie realizowany przez okres 12 miesięcy. Głównym redaktorem wniosku i jednocześnie koordynatorem projektu jest dr inż. Krzysztof Wiaderek. Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Projektantów Mebli i współautorem wniosku jest dr inż. Łukasz Matwiej. Współautorem wniosku jest również dr inż. Adam Majewski. Wymienieni nauczyciele są pracownikami Katedry Meblarstwa WLTD UPP.