Organizacja zajęć w semestrze letnim

Aktaulizacja 2021-03-03: Wszystkie zajęcia na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna prowadzone są do odwołania w formie zdalnej, zgodnie z semestralnym rozkładem zajęć.

 

Prodziekani ds. studiów:

prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński (kierunek Leśnictwo - studia niestacjonarne)
prof. UPP dr hab. Edward Roszyk (kierunki: Technologia drewna, Projektowanie mebli, Wood Science)
prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt (kierunki: Leśnictwo, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - studia stacjonarne)