Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych przy Oddziale PAN w Poznaniu | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych przy Oddziale PAN w Poznaniu

Powołano Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na lata 2023-2026. Na pierwszym spotkaniu Komisji, które miało miejsce 23 lutego br. w Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu, wybrano zarząd Komisji, składający się z naukowców Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na Przewodniczącą Komisji wybrano prof. dr hab. Małgorzatę Mańkę, czł. rzecz. PAN; na Wiceprzewodniczącego Komisji  – prof. UPP dr. hab. Edwarda Roszyka, a na Sekretarza Komisji – prof. UPP dr. hab. Władysława Danielewicza. 

Głównym przedmiotem zainteresowania Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych są problemy leśnictwa oraz drzewnictwa. Są to problemy związane z gospodarką leśną, ekologią lasu oraz nowymi technologiami w przemyśle drzewnym.

Skład Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na lata 2023-2026:

 1. Prof. dr hab. Małgorzata Mańka, czł. koresp. PAN – Przewodnicząca
 2. Dr hab. Władysław Danielewicz – Sekretarz
 3. Prof. dr hab. Maria Rudawska
 4. Mgr inż. Tomasz Markiewicz
 5. Prof. dr hab. Władysław Chałupka
 6. Prof. dr hab. Paweł Chmielarz
 7. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz
 8. Dr hab. Wojciech Kowalkowski
 9. Prof. dr hab. Piotr Robakowski
 10. Prof. dr hab. Magdalena Zborowska
 11. Prof. dr hab. Andrzej M. Jagodziński
 12. Prof. dr hab. Mirosław Mleczek
 13. Dr hab. Marcin Jakubowski
 14. Dr hab. Zbigniew Karaszewski
 15. Dr Ireneusz Niemiec
 16. Prof. dr hab. Wiesław Olek
 17. Prof. dr hab. Jerzy Smardzewski
 18. Dr hab. Arkadiusz Tomczak
 19. Dr hab. Daniel J. Chmura
 20. Prof. dr hab. Andrzej Krauss
 21. Prof. dr hab. Jerzy Modrzyński
 22. Dr hab. Tomasz Jelonek
 23. Dr hab. Edward Roszyk – Wiceprzewodniczący
 24. Dr Sylwia Budzyńska
 25. Dr hab. Tomasz Leski
 26. Dr Bartosz Perz
 27. Dr hab. Beata Doczekalska
 28. Dr Adam Całka
 29. Dr Hubert Jakoniuk
 30. Dr Marek Maciantowic