Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów – Tomasz Markiewicz

"Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów" - w drugim odcinku serii, Prodziekan ds. studiów, prof. UPP dr hab. Edward Roszyk, rozmawia z mgr. inż. Tomaszem Markiewiczem, wybitnym absolwentem kierunku studiów Leśnictwo z roku 1996.

Tomasz Markiewicz jest m.in. Przewodniczącym Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Nadleśniczym Nadleśnictwa Łopuchówko, a także Członkiem Biura Forum o Lasach Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2016-2020 był Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.