Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dr Przemysław Mania laureatem konkursu MINIATURA 5 | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Dr Przemysław Mania laureatem konkursu MINIATURA 5

W dniu 17 listopada 2021 r. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe działań zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe ogłoszonego przez NCN w dniu 4 maja 2021 r. Wśród 108 wniosków zakwalifikowanych do finansowania znajduje się projekt naukowca z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP, dr. inż. Przemysława Manii (Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej). 

Dr inż. Przemysław Mania w ramach projektu pt. "Określenie efektu procesu delignifikacji i zagęszczania drewna wybranych gatunków na jego parametry fizyko-mechaniczne" odbędzie staż naukowy w zagranicznym ośrodku naukowym.

Serdecznie gratulujemy.

https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura5