Daniel Lechowicz laureatem nagrody I stopnia im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego

Najlepsza praca magisterska wykonana w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Duży sukces naszego Absolwenta studiów niestacjonarnych na kierunku Technologia drewna - Pan mgr inż. Daniel Lechowicz laureatem nagrody I stopnia im. prof. dr. hab. Jerzego Zwolińskiego za najlepszą pracę magisterską wykonaną w roku akademickim 2019/2020 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Pracę pt.: "Zautomatyzowana wizualna detekcja wad drewna za pomocą konwolucyjnych sieci neuronowych", Pan Daniel napisał pod kierunkiem Pana dr. inż. Bartosza Pałubickiego w Katedrze Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn (Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP).

Serdecznie gratulujemy Panu Magistrowi oraz Panu Promotorowi zdobycia tej prestiżowej nagrody. Życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Dwie inne prace magisterskie, zrealizowane na naszym Wydziale, wyróżniono listem gratulacyjnym Rektora:

  • pracę mgr Małgorzaty Dulkowskiej z kierunku Leśnictwo, studia niestacjonarne, pt.: "Edukacja leśna w mieście - badanie sondażowe wśród nauczycieli z Warszawy i okolic", napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu UPP,
  • pracę mgr. Michała Klimkiewicza z kierunku Leśnictwo, studia niestacjonarne, za pracę pt.: "Nastawienie i wiedza młodzieży na temat współczesnego łowiectwa w Polsce", napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Katarzyny Wierzbickiej w Katedrze Łowiectwa i Ochrony Lasu UPP.

Serdecznie gratulujemy.