Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kategoria naukowa dyscypliny | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Kategoria naukowa dyscypliny

W wyniku oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskał kategorię naukową B+.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.