Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie

Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie technologii pozyskania drewna (w tym właściwego użytkowania maszyn wielofunkcyjnych w leśnictwie); planowania, budowy, konserwacji i remontów leśnych obiektów inżynieryjnych –
w szczególności dróg i obiektów małej retencji wodnej, m. in. w świetle nowych Wytycznych prowadzenia robót drogowych
w lasach; technicznych i organizacyjnych aspektów zwiększania bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej lasów, a także skutków pożarów i postępowania z powierzchniami dotkniętymi tym żywiołem.

Zajęcia, w różnych atrakcyjnych dla słuchaczy formach, poprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, SGGW
w Warszawie, IBL, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu oraz specjaliści-praktycy z PGL LP, RDOŚ oraz Państwowej Straży Pożarnej.

więcej informacji strona studium