Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy o zasadach zarządzania populacjami ssaków i ptaków w różnych układach środowiskowych, oraz o metodach zagospodarowania środowiska pod kątem potrzeb dzikich zwierząt. Program studiów pozwala również nabyć umiejętność planowania rozwoju populacji zwierzęcych, a także ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych. W konsekwencji Absolwenci potrafią racjonalnie prowadzić lub merytorycznie nadzorować gospodarowanie zwierzyną w rejonach hodowlanych, ośrodkach hodowli zwierzyny i obwodach kół łowieckich. 

Więcej informacjihttps://www1.up.poznan.pl/splowiec/