Powołano Zespół ds. promocji Wydziału Leśnego i Technologii Drewna

18 września 2020 r. Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, prof. dr hab. Piotr Łakomy, powołał Zespół ds. promocji Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w składzie: przewodnicząca mgr inż. Jolanta Węgiel, członkowie: prof. UPP dr hab. Edward Roszyk, dr Magdalena Broda, dr Beata Fabisiak.

Mgr inż. Jolanta Węgiel od 2006 r. związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a od 2009 r. zatrudniona na stanowisku specjalisty do spraw promocji Wydziału Leśnego. Była menadżerem komunikacyjnym w 2 projektach unijnych („Rozwój Zasobów Ludzkich Leśnych Przedsiębiorstw Usługowych - konieczność i szansa”, i  „Ochrona podkowca małego w Polsce”) oraz ekspertem projekcie LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”  realizowanym przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Organizator kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych, ponad 40 wystaw, których większość była wpisana jako wydarzenia kulturalne miasta Poznania, pomysłodawczyni i koordynator ogólnopolskich konkursów dedykowanych przede wszystkim do: młodzieży, przedsiębiorców leśnych, profesjonalnych plastyków. Współorganizatorka cyklicznych wypraw naukowych studentów i pracowników w ramach projektu „Lasy Świata” (7 edycji) oraz akcji „Nie jem palmowego-chronię orangutany”. Odznaczona przez studentów złotą oznaką „Koła Leśników”.  Z zamiłowania chirepterolog - badaniami i ochroną nietoperzy zajmuje się od przeszło 30 lat. W 2018 r. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody Pro Natura odznaczyło ją medalem „Złoty Podkowiec” za zasługi w ochronie nietoperzy.  Autor, bądź współautor publikacji naukowych i popularno-naukowych, głównie dotyczących nietoperzy oraz edukacji i promocji.

Dr Magdalena Broda od wielu lat związana z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej. Naukowo interesuje się ochroną i konserwacją drewna (ze szczególnym uwzględnieniem drewna archeologicznego), relacjami pomiędzy strukturą i właściwościami drewna, a także szeroko rozumianą biodegradacją. Była kierownikiem, wykonawcą lub administratorem wielu krajowych i międzynarodowych projektów naukowo-badawczych oraz współorganizatorem dwóch konferencji międzynarodowych na UPP. Jest laureatką stypendium Fulbright Senior Award 2020-21 oraz Visiting Researcher w The BioComposites Centre na Uniwersytecie w Bangor w Wielkiej Brytanii. Zawsze otwarta na współpracę i nowe wyzwania, pasjonatka aktywności na świeżym powietrzu, górskich wędrówek i fotografii krajobrazowej.

Dr Beata Fabisiak jest adiunktem w Katedrze Meblarstwa. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Zarządzania) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu (Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa). Otrzymała stypendium naukowe na Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa w Lizbonie. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki wzornictwa meblowego, wykorzystania ICT w meblarstwie oraz podnoszenia dzięki wzornictwu poziomu życia grup szczególnie wrażliwych m.in. seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Była kierownikiem, menedżerem komunikacyjnym oraz wykonawcą w 7 międzynarodowych i 3 krajowych projektach naukowo-badawczych oraz kuratorem lub współorganizatorem 8 wystaw prezentowanych m.in. w Sztokholmie, Mediolanie i Rydze. Wielokrotnie przygotowywała prezentacje na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju, wystąpiła także w materiale filmowym dla National Geographic. Jest certyfikowanym moderatorem Design Thinking.

Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk od roku 2006 związany z Katedrą Nauki o Drewnie (od lutego 2020 roku przekształconą w Katedrę Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej), gdzie obecnie pełni funkcję kierownika, a dodatkowo kieruje Zespołem Badawczo-Dydaktycznym Nauki o Drewnie. Od 1 września 2020 r. powołany przez Rektora UPP na stanowisko Prodziekana ds. studiów Wydziału Leśnego i Technologii Drewna na kadencję 2020-2024. Jego działalność naukowa obejmuje głównie zagadnienia związane z mechaniką drewna, z uwzględnieniem właściwości reologicznych. W szczególności interesują go różnorakie uwarunkowania (głównie strukturalne i wilgotnościowe) kształtowania się parametrów mechanicznych drewna. Dwukrotnie wyróżniony przez studentów Wydziału Technologii Drewna w konkursie na najlepszego wykładowcę (2014 i 2015 r.). W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję Prodziekana ds. studiów na Wydziale Technologii Drewna. W tym czasie przyczynił się m.in. do pozyskania środków finansowych w ramach projektów: Uniwersytet Młodych Odkrywców (projekt MNiSW), Uniwersytet Młodych Przyrodników (projekt NCBiR), inżynierskie studia dualne na kierunku Technologia drewna (projekt NCBiR). Za osiągnięcia organizacyjne został dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora UPP. Na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej (2017). Został również odznaczony Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego (2019). Prywatnie, Edward Roszyk fascynuje się literaturą podróżniczą oraz jazdą na rowerze. Wolny czas zwykle spędza w otoczeniu przyrody, z dala od miejskiego zgiełku, w rodzinnych stronach nieopodal Jarocina. A gdy zatęskni za Poznaniem, chętnie wraca na zielony Sołacz.

Zadaniami Zespołu będą głównie: promowanie osiągnięć Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, pracowników, doktorantów i studentów, promocja kierunków studiów oraz studiów podyplomowych, prowadzenie strony internetowej i mediów społecznościowych, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, współpraca ze szkołami średnimi, organizacja spotkań integracyjnych, wydarzeń artystycznych, konkursów, targów, festynów itp.