Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projektowanie mebli mgr inż. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Projektowanie mebli mgr inż.

Rodzaj studiów: 
Studia stacjonarne
Stopień studiów: 
Studia II stopnia

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35/2021 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2021/2022 ustala się następujące opłaty:

na studiach stacjonarnych:

        - 200 zł za powtarzanie przedmiotu bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 300 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

Plany

Rozkłady zajęć

Praktyki

Koordynator ds. praktyk na kierunku Projektowanie mebli

dr inż. Łukasz Matwiej
Katedra Meblarstwa
tel. 61 848 74 80
praktyki.PM@up.poznan.pl lukasz.matwiej@up.poznan.pl
godziny konsultacji w sprawie praktyk (pok. 328): czwartki, godz. 11.00-13.30

W czasie realizacji praktyki studenci zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy student nie posiada wykupionego w Uczelni ubezpieczenia na czas trwania praktyki, zobowiązany jest wykupić je we własnym zakresie.

Prace dyplomowe