Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Leśnictwo inż. | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Leśnictwo inż.

Rodzaj studiów: 
Studia stacjonarne
Stopień studiów: 
Studia I stopnia

Opłaty

Zgodnie z Zarządzeniem nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w roku akademickim 2020/2021 ustala się następujące opłaty:

na studiach stacjonarnych:

        - 100 zł  za powtarzanie przedmiotu  bez powtórnego udziału w ćwiczeniach lub przedmiotu realizowanego tylko w formie wykładu,
        - 200 zł za powtarzanie całego przedmiotu.

Plany

Rozkłady zajęć

Zajęcia terenowe

Praktyki

Prace dyplomowe

Uwaga, prace dyplomowe złożone w dziekanacie nie mogą mieć plastikowego przodu na pierwszej stronie. Strona tytułowa ma być papierowa.