Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych

Skierowane są do absolwentów studiów wyższych, w szczególności do pracowników Lasów Państwowych. Przekazują one w przystępnej formie (zwłaszcza leśnikom – niefinansistom) wiedzę o rachunkowości i zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Oferowany zasób danych i informacji może pomóc słuchaczom uzyskać wiedzę w zakresie skutków prawnych i finansowych codziennych zdarzeń rzeczowych powstających w pracy zawodowej. 
Więcej informacji na stronie studium