Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rankingi | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Rankingi

 

 Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskał tytuł „ Symbol nowoczesnego kształcenia 2020”

Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Honorowane są nimi firmy i instytucje, których marka stała się reprezentatywna i tożsama z działalnością całej branży. Program Symbol, prowadzony w oparciu o ścisłą metodologię, jest programem potwierdzającym najwyższą jakość, skuteczność zarządzania i polityki zrównoważonego rozwoju. Laureaci programu to firmy i instytucje, cechujące się innowacyjnością, rozumiejące rolę prestiżu w zapewnieniu silnej pozycji na rynku i przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na wiedzy i kompetencji. Osiągnięcia laureatów są promowane ogólnopolskich w dziennikach: „Rzeczpospolitej” i „Gazecie Prawnej”.

List gratulacyjny

 

 

 

 

Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ponownie na pierwszym miejscu Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018

Drugi raz z rzędu Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu został najwyżej oceniony w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2018. W kategorii Kierunki rolnicze Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną ilość punktów (100), za nim Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (90,6 punkty), na 3 miejscu Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Leśny (89.6 punkty) na czwartym miejscu Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (89,4 punkty).

W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2018  w klasyfikacji ogólnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zajął 27 miejsce (50 punktów),  zaś w kategorii Uczelnie rolnicze  pierwsze miejsce  tuż za nim (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (48 punktów ) na trzecim miejscu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (46 punkty).

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2018 ze swoją rekordową liczbą 29 kryteriów i unikatową kombinacją wag i algorytmem obliczeń jest najbardziej rozbudowanym rankingiem edukacyjnym na świecie i jednym z trzech, który ma międzynarodowy certyfikat jakości. Jego kryteria opracowuje kapituła, której pracom przewodniczył prof. dr hab. Michał Kleiber, b. prezes Polskiej Akademii Nauk. Ranking ten to uporządkowana informacja o 68 najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich – publicznych i niepublicznych.

ranking kierunków

 

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wysoko oceniony w Rankingu Perspektywy 2017

Dydaktyka i badania na światowym poziomie, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu, współpraca z biznesem i rynkiem pracy – to cechy uczelni, dzięki którym są one w stanie sprostać wyzwaniom naszych czasów. Właśnie takie uczelnie wskazuje Ranking Szkół Wyższych PERSPEKTYWY 2017.

W rankingu kierunków rolniczych i leśnych Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmuje 5 miejsce (92,1 pkt), zaraz za nami jest Wydział Leśny SGGW (88,1 pkt). Zaszczytne pierwsze miejsce zajmuje Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu (100,0 pkt), a 4 miejsce tuż przed nami Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (93,6 pkt).

Rankingu uczelni przedstawionym przez tygodnik Perspektywy Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest na miejscu 28 (50,8 pkt), zaraz za SGGW (51,2 pkt).

dyplom ranking kierunków studiów