Wydział Leśny i Technologii Drewna – po 66 latach ponownie razem

Od 1 września 2020 roku zaczyna działać Wydział Leśny i Technologii Drewna, na podstawie Zarządzenia nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów, nazw i symboli jednostek wewnątrzwydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Po 66 latach, po połączeniu Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna, Kadra akademicka rozpoczyna nowy rozdział działalności w swojej ponad 100-letniej historii. Na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna pracuje aktualnie 208 pracowników i studiuje około 1700 studentów na 4 kierunkach: leśnictwo, technologia drewna, projektowanie mebli, ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna.

W strukturze organizacyjnej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna wyróżniono 18 jednostek:

 1. Katedra Botaniki Leśnej
 2. Katedra Chemicznej Technologii Drewna
 3. Katedra Chemii
 4. Katedra Ekonomiki Leśnictwa
 5. Katedra Entomologii Leśnej
 6. Katedra Fitopatologii Leśnej
 7. Katedra Hodowli Lasu
 8. Katedra Inżynierii Leśnej
 9. Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu
 10. Katedra Meblarstwa
 11. Katedra Nauki o Drewnie i Techniki Cieplnej
 12. Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn
 13. Katedra Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu
 14. Katedra Techniki Leśnej
 15. Katedra Tworzyw Drzewnych
 16. Katedra Urządzania Lasu
 17. Katedra Użytkowania Lasu
 18. Ogród Dendrologiczny

Wydział Leśny i Technologii Drewna staje się dużym i silnym Wydziałem, który będzie odgrywać znaczącą rolę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a także silnie i pozytywnie oddziaływać na życie gospodarcze i społeczne w kraju.

Kolegium dziekańskie Wydziału Leśnego i Technologii Drewna (kadencja 2020-2024):

Dziekan:
Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Prodziekani ds. studiów:
Prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński
Prof. UPP dr hab. Edward Roszyk
Dr hab. Janusz Szmyt

Prodziekan ds. finansów:
Prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz

dziekani wltd.png

ZałącznikWielkość
PDF icon Piotr Łakomy.pdf533.53 KB
PDF icon Robert Kuźmiński.pdf260.98 KB
PDF icon Edward Roszyk.pdf106.09 KB
PDF icon Janusz Szmyt.pdf229.03 KB
PDF icon Krzysztof Adamowicz.pdf226.62 KB