Zimowy monitoring nietoperzy w Ojcowskim Parku Narodowym

W dniach 05-07.02.2021 członkowie Sekcji Teriologicznej KL UPP wraz z prof. UPP dr. hab. Witoldem Grzywińskim, opiekunem sekcji, udali się do Ojcowskiego Parku Narodowego w celu corocznego monitoringu nietoperzy zimujących w jaskiniach. Stosując wymogi reżimu sanitarnego skontrolowano 21 obiektów, w tym 20 jaskiń. Odnotowano 777 nietoperzy z 9 gatunków, w tym aż 679 podkowców małych (Rhinolophus hipposideros). Liczba nietoperzy tego gatunku z roku na rok wzrasta, szczególnie w Jaskini Ciemnej, w której w tym roku stwierdzono aż 599 osobników!

Pozostałymi gatunkami stwierdzonymi w trakcie tegorocznych liczeń według liczebności były: nocek duży (Myotis myotis), mopek zachodni (Barbastella barbastellus), nocek rudy (M. daubentonii), nocek orzęsiony (M. emarginatus), mroczek późny (Eptesicus serotinus), nocek Branta/wąsatek/alcathoe (M. mystacinus complex), gacek brunatny (Plecotus auritus) oraz podkowiec duży (R. ferrumequinum).

Katarzyna Sycz

Sekcja Teriologiczna Koła Leśników

Od lat 90 ubiegłego wieku w Polsce na przełomie stycznia i lutego, badacze nietoperzy wyruszają w teren aby liczyć te ssaki w ich zimowiskach. Taki systematyczny monitoring pozwala stwierdzić, czy stan liczebny, skład gatunkowy nietoperzy na danym terenie ulega zmianie. Sekcja Teriologiczna Koła Leśników UPP od lat 90, prowadzi monitoring zimowy nietoperzy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.