Zimowe obrączkowanie ptaków

W  styczniu 2021 r. na terenie Ogrodu Dendrologicznego UPP odbywa się trzecia edycja Akcji Karmnik, w ramach której odbyło się zimowe obrączkowanie ptaków. Akcja została zorganizowana przez  studentów z Sekcji Ornitologicznej Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dniu akcji obrączkowania ptaków, już przed świtem rozstawiono sieci tak, aby wpadło w nie jak najwięcej ptaków. Wśród odłowionych ptaków najwięcej stanowiły gatunki pospolite takie jak bogatki Parus major czy modraszki Cyanistes Caeruleus.  Do  niezwykłych odłowionych okazów zaliczyć należy puszczyka Strix aluco oraz  dzięcioła dużego Dendrocopos major.

Wszystkie  złapane ptaki, po wyjęciu z sieci są zostały: oznaczone, dokładnie zmierzone i zaobrączkowane swoją unikalną obrączką. Dzięki tej akcji  mieliśmy możliwość bliższego poznania naszych rodzimych gatunków ptaków oraz kolekcjonowanie niezwykłych wspomnień w doborowym towarzystwie innych ptasiarzy!

Tekst: Weronika Kopa, Autorzy zdjęć: Amanda Zinkov, Ewa Nalepa, Weronika Kopa