Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zdalne egzaminy dyplomowe studentów studiów stacjonarnych I stopnia | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zdalne egzaminy dyplomowe studentów studiów stacjonarnych I stopnia

Ze względu na rosnące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz w oparciu o zarządzenie nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuję, że zaplanowane na przyszły tydzień egzaminy dyplomowe studentów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach prowadzonych przez Wydział Leśny i Technologii Drewna odbywać się będą w formie zdalnej.

Prof. dr hab. Piotr Łakomy

Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP