Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz wydał Zarządzenie w sprawie organizacji zajęć w semestrze letnim.

Zajęcia będą prowadzone w systemie hybrydowym, czyli online w połączeniu z tradycyjną, stacjonarną formą zajęć.

Zajęcia w formie tradycyjnej prowadzone są w czterech etapach:

1) 8 – 26 marca 2021 r. (dla VI semestru studiów I stopnia);

2) 7 – 23 kwietnia 2021 r. (dla IV semestru studiów I stopnia);

3) 26 kwietnia – 14 maja 2021 r. (dla II semestru studiów I stopnia);

4) 17 maja – 2 czerwca 2021 r. (dla studiów II stopnia).

Studentom spoza Poznania, przybywającym na zajęcia prowadzone w formie tradycyjnej, umożliwia się zamieszkanie w domach studenckich do wyczerpania limitu miejsc.

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od 19.02.2021 r. dla studiów niestacjonarnych i 22.02 dla studiów stacjonarnych i trwają do 15.06.2021r.