Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w kursie „Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie” | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w kursie „Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie”

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w kursie „Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie”. 

Wydział Ekonomiczny, w porozumieniu z Działem Studiów i Spraw Studenckich oraz Działem ds. Funduszy Strukturalnych, uruchamia od nowego roku akademickiego 2021/22 drugą edycję modułu ogólnouczelnianego pt. „Ekonomia i rachunkowość w agrobiznesie”.  Moduł będzie realizowany jako kurs dokształcający w ramach projektu: Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski.

Adresatem korsu są studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia na wszystkich kierunkach kształcenia prowadzonych w UPP (Zarządzenie Rektora UPP nr 101/2020 z dnia 8 lipca 2020 roku).

Kurs rozpocznie się w listopadzie 2021 .  a obecnie rozpoczął się nabór i trwa rekrutacja elektroniczna.

Wszystkie najważniejsze informacje (rejestracja elektroniczna, plan i program studiów, ulotka, itp.) znajdują na stronie UPP, w zakładce Student:  https://puls.edu.pl/modul-ogolnouczelniany-ekonomia-i-rachunkowosc-w-agrobiznesie

Treści programowe i zakładane efekty uczenia się modułu będą ważnym uzupełnieniem wiedzy w zakresie ekonomii i finansów absolwenta każdego kierunku studiów (co istotne również o wymiarze praktycznym).

Udział w zajęciach dla studentów jest bezpłatny a ukończenie modułu będzie potwierdzane wydaniem świadectwa ukończenia kursu uzupełniającego kształcenie (kurs można wpisywać w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów).

W razie pytań proszę o kontakt z Koordynatorami projektu z ramienia WE. Są nimi:

 

  dr Anna Bieniasz, pok. 608, tel. 61 846 60 92, e-mail: anna.bieniasz@up.poznan.pl

 

  dr Paweł Siemiński, pok. 516 , tel. 61 848 70 90, e-mail: projekt-era@up.poznan.pl