Wpływ zarządzania lasami na zbiorowiska grzybów w martwym drewnie sosny zwyczajnej

Drewno jest miejscem życia wielu organizmów w tym również grzybów, które uczestniczą w jego rozkładzie. Proces ten zapewnia między innymi obieg pierwiastków i materii, wpływa na kształtowanie warunków siedliskowych dla kolejnych organizmów. Bioróżnorodność zbiorowisk grzybów badano w drewnie sosny zwyczajnej w drzewostanie gospodarczym oraz w drzewostanie niezagospodarowanym. Do analizy pobrano próby drewna z kłód, gałęzi, pni w I, II i III stopniu rozkładu. Zbiorowiska grzybów analizowano za pomocą sekwencjonowania systemem Illumina MiSeq.

Otrzymane wyniki porównano z wcześniejszymi analizami wykonanymi przy zastosowaniu metod klasycznych opartych na morfotopowaniu oraz sekwencjonowaniu Sangera. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano zbiorowiska grzybów zawierające co najmniej 260 taksonów grzybów, należących do gromad Glomeromycota, Zygomycota, Ascomycota i Basidiomycota. W próbach drewna z drzewostanu niezagospodarowanego frekwencja Glomeromycota wynosiła 0–0,2%, Zygomycota 0,01–0,29%, Ascomycota 30,47–79,08%, Basidiomycota 1,56–16,45%, a grzybów niehodowalnych 7,28–65,51%. Natomiast w drewnie z drzewostanu zagospodarowanego frekwencja Glomeromycota wynosiła 0–0,12%, Zygomycota 0,04–1,48%, Ascomycota 52,25–68,33%, Basidiomycota 8,01–18,05%, a grzybów niehodowalnych 0,54–26,09%.

Największą liczebność i różnorodność grzybów zaobserwowano w drewnie w początkowym stadium rozkładu oraz w drzewostanie gospodarczym (I stopnień – 251, II stopień – 188, III stopień – 145 taksonów). Metoda sekwencjonowania systemem Illumina MiSeq. okazała się bardziej efektywna w wykrywaniu grzybów niż analiza oparta na morfologii grzybów lub sekwencjonowaniu DNA metodą Sangera.

Jolanta Behnke-Borowczyk, Hanna Kwaśna, Natalia Kartawik, Bartłomiej Sijka, Marta Bełka, Piotr Łakomy (2021). Effect of management on fungal communities in dead wood of Scots pine. Forest Ecology and Management.

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118528