Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Woda- las | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Woda- las

Woda "ma to do siebie", że jest jej zbyt mało albo zbyt dużo w środowisku leśnym. Konieczne jest więc racjonalne gospodarowanie wodą. 

Efektem współpracy badawczej Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu i Katedry Inżynierii Leśnej jest opracowanie metodyki wykonywania planów gospodarowania wodą w nadleśnictwach. Jeden z pierwszych takich planów zespół Dyrektora Janusza Bańkowskiego, przy wsparciu profesorów: Edwarda Pierzgalskiego i Andrzeja Czerniaka, opracował dla Nadleśnictwa Oława. Wypracowane doświadczenia w zakresie inwentaryzacji i rewitalizacji obiektów hydrotechnicznych zostaną przedstawione na konferencji już we wrześniu 2021 r.

 

Konferencja „Gospodarowanie wodami powierzchniowymi, na terenie lasów Dolnego Śląska”

Miejsce: Hotel Browar Brzeg, ul. Wrocławska 5, Brzeg;

Termin: 30.09.2021 r.;

Organizator konferencji: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu,

Formuła konferencji: hybrydowa, z ograniczoną liczbą uczestników, w reżimie sanitarnym na sali

i w formule zdalnej na platformie ZOOM;

 

Patronat: Dyrektor RDLP we Wrocławiu Franciszek Kiepura;

Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu Piotr Łakomy;

Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Janusz Dawidziuk;

Patronat medialny: Prasa leśna i prasa regionalna.

Moderator dyskusji: prof. dr hab. Andrzej Czerniak;

Program:

9.00-9.15 – Przywitanie gości Dyrektor BULiGL Oddział w Brzegu Janusz Bańkowski

9.15-9.45 – Otwarcie konferencji:

Dyrektor RDLP we Wrocławiu Franciszek Kiepura;

Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UP w Poznaniu Piotr Łakomy;

9.45-10.15 – Marcin Deres, Krzysztof Rostek (DGLP) – „Gospodarka wodą w Lasach Państwowych –

problemy i zamierzenia”;

10.15-10.30 – Mariusz Przybylski (PGW Wody Polskie RZGW Wrocław) – „Retencja korytowa

(rzeczna) – program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych i leśnych”;

10.30-11.00 – Ryszard Majewicz (RDLP Wrocław) – „Ciekawe rozwiązania w zakresie gospodarki

wodnej, zrealizowane na terenie RDLP Wrocław”;

Przerwa – 11.00-11.30

11.30-12.00 – prof. Edward Pierzgalski – „Specyfika planów gospodarowania wodą w lasach”;

12.00-12.15 – Grzegorz Pietruńko (Nadleśnictwo Oława) – Efekty „Planu gospodarowania wodą

w Nadleśnictwie”;

12.15-12.30 – Dawid Jasiński, Andrzej Czerniak – „Nowe technologie w hydrotechnice leśnej”;

12.30-13.30 – Wystąpienia zaproszonych gości;

13.30-14.30 – Dyskusja i podsumowanie konferencji – prof. dr hab. Andrzej Czerniak;

14.30-15.00 – Zakończenie konferencji Przewodniczący Zarządu Głównego PTL Janusz Dawidziuk.