Wielki sukces – Ogólnopolska Konferencja Naukowa Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych

W dniach 26 – 27 marca 2021 roku, w trybie hybrydowym, na terenie kampusu Wydziału Leśnego i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Została zorganizowana przez Wydział Leśny i Technologii Drewna oraz Sekcję Geomatyczną Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął mgr inż. Adrian Kasztelan. Konferencja została Dofinansowano z programu „Doskonała Nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych dr inż. Andrzej Konieczny oraz Dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej dr inż. Janusz Dawidziuk. Patronatem medialnym Konferencji zostali drewno.pl, geoforum.pl oraz Wieści Akademickie UPP.

Gośćmi specjalnymi byli prof. dr inż. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki Dyrektor Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych oraz dr inż. Grzegorz Stępień Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy wygłosili wykłady inauguracyjne.

Do udziału w Konferencji zaproszeni zostali również partnerzy z firm Gispro Sp. z o.o., TPI Sp. z o.o., TAXUS IT Sp. z o.o. oraz Esri Polska Sp. z o.o. Prelegentami byli studenci oraz doktoranci ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W wydarzeniu wzięło udział 60 osób, co w obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju uważane jest za ogromny sukces.

Nad poziomem merytorycznym Konferencji pieczę sprawował Komitet Naukowy, w składzie Przewodniczący prof. dr hab. Piotr Łakomy – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki – Polska Akademia Nauk, prof. dr hab. Andrzej Czerniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UPWr dr hab. Grzegorz Józków – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, prof. UR dr hab. Piotr Wężyk – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dr inż. Grzegorz Stępień – Akademia Morska w Szczecinie, dr inż. Łukasz Kwaśny – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, dr inż. Paweł Strzeliński  – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, dr Maciej Nowak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz mgr inż. Adrian Kasztelan – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Nad organizacją Konferencji pieczę sprawował Komitet Organizacyjny w składzie Przewodniczący mgr inż. Adrian Kasztelan – Katedra Inżynierii Leśnej WLTD UPP, Sekretarz inż. Rafał Borkowski – Katedra Inżynierii Leśnej WLTD UPP, dr inż. Paweł Strzeliński – Katedra Urządzania Lasu WLTD UPP, inż. Konstancja Aszendorf – Koło Leśników UPP, inż. Karolina Duńska – Koło Leśników UPP, Alicja Florek – Koło Leśników UPP oraz Dawid Nowakowski – Koło Leśników UPP.

Konferencja adresowana była do studentów oraz doktorantów, którzy w swoich badaniach wykorzystują szeroko pojęte narzędzia geoinformatyczne. Polemika skupiała się na dotychczasowych sukcesach uczestników w ich pracy naukowej oraz spojrzenia na współczesne trendy rozwoju w dziedzinie geomatyki, geodezji, teledetekcji i fotogrametrii, a także wykorzystywanych w tej sferze technologiach.

Po uroczystym rozpoczęciu Konferencji i wykładach inauguracyjnych otwarto sesje referatowe oraz posterową, które realizowano w pierwszym dniu wydarzenia. Drugi dzień konferencji to warsztaty, które zostały przeprowadzone przez pracowników naszego Wydziału oraz firmy partnerskie, w tym dniu wręczono również nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii referaty i postery.

Za najlepsze referaty nagrody otrzymali

Pierwsze miejsce Przemysław Mamuszka i Jakub Miszczyszyn z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie za „Analizy lokalizacji zalegania pokrywy śnieżnej w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2019 roku na podstawie niekomercyjnych zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 oraz Landsat-8”.

Drugie miejsce Dawid Nowakowski i Michalina Witkowska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu za „Digitalizacja i modelowanie 3D z wykorzystaniem technologii LiDAR, czyli nowoczesne pomysły na ochronę przyrody w XXI wieku”.

Trzecie miejsce Jakub Wołosz ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za „Las jako kamuflaż - identyfikacja wybranych obiektów historycznych Twierdzy Przemyśl”.

Za najlepsze postery nagrody otrzymali

Pierwsze miejsce Dominika Michałowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za „Inwentaryzacja zbiorników wodnych w lasach na przykładzie Nadleśnictwa Grodziec”.

Drugie miejsce ex aequo Kacper Sobieraj z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za „Czy parametry koron drzew określone na podstawie danych LiDAR są nową zmienną wyjaśniającą lokalne stężenie ziaren pyłku brzozy (Betula sp.)?”.

oraz Dawid Siemek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za „Charakterystyka morfometryczna rzeźby Pasma Brzanki na Pogórzu Ciężkowickim”.

Trzecie miejsce Tomasz Jabłoński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za „Wykorzystanie zobrazowań teledetekcyjnych w ocenie uszkodzeń powodowanych przez brudnicę mniszkę (Lymantia monacha)”.

Jeszcze raz dziękujemy Państwu za doskonałą współpracę, zaangażowanie oraz nieoceniony wkład merytoryczny i intelektualny w Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Geomatyka w aktywności studenckich kół naukowych”. Dziękujemy za dotychczasową i zapraszam do dalszej owocnej współpracy przy kolejnych edycjach wspomnianego wydarzenia.

 

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

mgr inż. Adrian Kasztelan

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego

inż. Rafał Borkowski