Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility W sprawie wydatkowania środków w projekcie RID | Wydział Leśny i Technologii Drewna

W sprawie wydatkowania środków w projekcie RID

"Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Zarzadzania Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 lutego 2021 roku nr 18/2021 w sprawie wydatkowania środków w projekcie RID w kontekście ewaluacji jakości działalności naukowej, zachęcam jako koordynator projektu na WL o aktywność w aplikowaniu o dotację na działania związane z finansowaniem/dofinansowaniem procesu publikacyjnego w wysoko punktowanych czasopismach.

Zwracam się z prośbą o dokonanie analizy jakościowego i ilościowego wypełnienia slotów przez każdego z pracowników zaliczonych do liczby N, w ramach dyscypliny nauki leśne. Analizy takiej można dokonać wykorzystując platformę Expertus - moduł doradczy w zakresie ewaluacji, która jest ogólnie dostępna na stronie naszej biblioteki. Proszę pamiętać, iż moduł ten nie uwzględnia oświadczeń upoważniających podmiot do wykorzystania dokonania w procesie ewaluacji, które niebawem będą składane przez pracowników.

Podczas analizy proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację, w której jest wypełnionych mniej niż 4 słoty publikacyjne. Proszę takie osoby o publikacyjną aktywność naukową oraz o skorzystanie z dofinansowani/finansowanie publikacji wysoko punktowanych zgodnie z regulaminem RID.

 

Informacje dotyczące wsparcia w ramach projektu RID, wraz z jego regulaminem znajdują się na stornie:

http://wltd.up.poznan.pl/pl/rid

Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki, z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism..."