Uwaga Studenci trzeciego semestru I stopnia oraz Studenci II stopnia studiów

Decyzją Dziekana Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, prof. dr. hab. Piotra Łakomego, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. (w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19), zajęcia w siedzibie UPP planowane w terminie od 11 do 29 stycznia 2021 roku będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wg dotychczasowego semestralnego rozkładu zajęć. W razie istotnej zmiany sytuacji epidemicznej decyzja ta może ulec zmianie.

Szczegółowe informacje o dalszej realizacji zajęć zostaną przekazane przez Prowadzących.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się z Prodziekanem ds. studiów.