Terminy pracy dziekanatu

W związku z komunikatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w sprawie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, wszelkie sprawy w dziekanacie należy załatwiać, w miarę możliwości, telefonicznie lub e-mailowo.

Dziekanat jest otwarty w poniedziałki i wtorki oraz czwartki i piątki tylko dla spraw wymagających kontaktu bezpośredniego, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź e-mailowym, a w środy dziekanat działa wyłącznie on-line.

Krystyna Burczyk; kierunki: Leśnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
tel. 61 846 6298, e-mail: krystyna.burczyk@up.poznan.pl
 
Hanna Gładysiak; kierunek Technologia drewna - studia stacjonarne
tel. 61 848 7101, e-mail: wtdsd@up.poznan.pl
 
Hanna Marciniak; kierunek Leśnictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia 
tel. 61 848 7098, e-mail: hanna.marciniak@up.poznan.pl
 
mgr inż. Aneta Smektała; kierunek Leśnictwo - studia niestacjonarne pierwszego stopnia
tel. 61 848 7099, e-mail: aneta.smektala@up.poznan.pl
 
Magdalena Zaremba; kierunki: Projektowanie mebli, Technologia drewna - studia niestacjonarne i dualne, Wood Science
tel. 61 848 7245, e-mail: wtdsn@up.poznan.pl
 

W sprawach wymagających wyjaśnienia, prodziekan lub pracownik dziekanatu będzie kontaktował się telefonicznie w godzinach dyżuru prodziekana.

Dyżury prodziekanów ds. studiów:

prof. UPP dr hab. Robert Kuźmiński: piątek 10.00-12.00 (kierunek Leśnictwo - studia niestacjonarne),
prof. UPP dr hab. Edward Roszyk: wtorek 10.00-11.00, czwartek 10.00-11.00 (kierunki: Technologia drewna, Projektowanie mebli, Wood Science),
prof. UPP dr hab. Janusz Szmyt: wtorek 10.00-12.00 (kierunki: Leśnictwo, Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna - studia stacjonarne).