Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023 | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 2023

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Stypendium w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia, gratyfikującego uczniów oraz studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. 

Więcej informacji na stronie:
 

Obieg dokumentów na UPP:

  1. Przygotowanie przez zainteresowanych studentów wniosków w formie elektronicznej (edytowalnej: Word) i przesłanie ich do właściwego prodziekana w celu weryfikacji danych w terminie do dnia 13.10.2023 r. – jako wnioskodawcę należy wpisać: Prorektor ds. Studiów, prof. dr hab. Piotr Ślósarz.
  2. Przesłanie przez prodziekanów gotowych i zweryfikowanych wniosków w formie elektronicznej (edytowalnej: Word) do Działu Studiów i Spraw Studenckich (dsiss@up.poznan.pl) – do dnia 17.10.2023 r.
  3. Dostarczenie wydrukowanego wniosku z podpisami studenta i załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez studenta – do dnia 18.10.2023 r. (załączniki do wniosku należy ponumerować zgodnie z kolejnością osiągnięć przedstawionych we wniosku). Następnie, DSiSS prześle gotowe wnioski do Urzędu Marszałkowskiego poprzez ePUAP.
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja o stypendium177.94 KB