Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studia Podyplomowe Podyplomowych „GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY” | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Studia Podyplomowe Podyplomowych „GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY”

Zapraszamy na IX edycję Studiów Podyplomowych „GOSPODARKA ŁOWIECKA I OCHRONA ZWIERZYNY”

Studia kierowane są do myśliwych, leśników oraz pracowników realizujących zadania z zakresu łowiectwa w administracji państwowej i samorządowej.

Liczna kadra doświadczonych wykładowców jest gwarantem wysokiego poziomu studiów.

Studia prowadzi dr inż. Grzegorz Górecki, sekretariat: mgr Anna Wawrzyniak-Strzelińska

e-mail: splowiec@up.poznan.pl, tel. 61 848 76 92

https://www1.up.poznan.pl/splowiec/