Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studenckie wakacje Sekcji Teriologicznej Koła Leśników UPP | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Studenckie wakacje Sekcji Teriologicznej Koła Leśników UPP

Co roku członkowie Sekcji Teriologicznej przeprowadzają letni monitoring nietoperzy w Drawieńskim Parku Narodowym. W tym roku postanowili dołożyć sobie trochę pracy i zorganizowali również obóz w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie Sekcja częściej pojawiała się zimą.

W dniach 20-28.07.2021 przeprowadzili coroczny letni monitoring nietoperzy w DPN. Za dnia kontrolowali i czyścili schrony dla nietoperzy. Sprawdzonych zostało ok. 500 skrzynek, w których udało się im stwierdzić występowanie takich gatunków jak: karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), karlik drobny (P. pygmaeus), karlik większy (P. nathusii), nocek duży (Myotis myotis), nocek Natterera (M. nattereri) oraz gacek brunatny (Plecotus auritus). 

… ale to nie wszystko!

Podczas 7 pełnych nocy prowadzili odłowy w sieci chiropterologiczne od zmierzchu do świtu. Oprócz gatunków wyżej wymienionych odnotowali również obecność nocka rudego (M. daubentonii), nocka Brandta (M. brandtii), nocka wąsatka (M. mystacinus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula), mroczka późnego (Eptesicus serotinus) oraz mopka zachodniego (Barbastella barbastellus). Każdy z odłowionych osobników został zmierzony, zważony, a także określono jego płeć i wiek. W sumie odłowione zostały 162 osobniki z 12 gatunków!

Po powrocie z obozu, członkowie Sekcji trochę odpoczęli, jednak nie na długo!

Już 24.08 wyjechali na obóz w Ojcowskim Parku Narodowym, który potrwał do 29.08. 

Celem badań było poznanie struktury gatunkowej nietoperzy rojących się przy jaskiniach Ojcowskiego Parku Narodowego.

Przełom późnego lata i jesieni to czas, w którym nietoperze odbywają gody, a także zaczynają jesienne migracje. Odłowy nietoperzy właśnie w tym czasie były dla obecnych członków Sekcji nowym doświadczeniem, a także szansą na poznanie z bliska gatunków nietoperzy występujących tylko na południu Polski!

Przeprowadzili odłowy nietoperzy w 11 lokalizacjach na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, przy wlotach do jaskiń oraz w ich sąsiedztwie.  Stwierdzili występowanie takich gatunków jak: podkowiec mały (Rhnolophus hipposideros), gacek brunatny (Plecotus auritus), mopek zachodni (Barbastella barbastellus), nocek rudy (Myotis daubentonii), nocek duży (M. myotis), nocek Brandta (M. brandti), nocek Bechsteina (M. bechsteinii), nocek orzęsiony (M. emarginatus), nocek wąsatek (M. mystacinus) oraz nocek Natterera (M. nattereri). Łącznie odłowione zostały 143 osobniki należące do 10 gatunków!

Uczestnicy obozów znaleźli również czas na odpoczynek i integrację. W Drawieńskim Parku Narodowym rozrywki dostarczył im spływ rzeką Drawą, ognisko i śpiewanie leśnych piosenek przy akompaniamencie gitary, a w Ojcowskim Parku Narodowym znaleźli czas na wędrówki oraz zwiedzanie Zamku w Pieskowej Skale. Pogoda dopisała i z uśmiechem mogli podziwiać piękną przyrodę tej okolicy.

Obozy był dobrą okazją do poznania metod badania nietoperzy, a także szkolenia umiejętności ich rozpoznawania.

Katarzyna Sycz

W badaniach udział wzięli: Prof. UPP dr hab. Witold Grzywiński, Prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban, Mgr Monika Klamerek-Szaban, Katarzyna Sycz, Wojciech Olma, Michał Węclewski, Aleksandra Derlicka, Kacper Oczkowicz, Małgorzata Hoppe, Michał Kugacz, Mikołaj Zbonik, Natalia Kuszper, Aleksandra Marciniak, Stanisław Jędrkowiak, Wiktoria Breza, Maria Kuczkowicz, Aleksandra Hrywna, Szymon Śródecki, Kinga Trzeciak-Sieprawska.