Studenci policzyli hibernujące nietoperze w Drawieńskim PN

W ostatni weekend stycznia 2021 r. członkowie Sekcji Teriologicznej  Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  policzyli hibernujące nietoperze w zimowiskach na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego.  Zimowy monitoring tych niezwykłych ssaków na terenie parku, prowadzony jest przez studentów cyklicznie od 2014 r. Od samego początku koordynatorem liczenia nietoperzy jest prof. dr hab. Witold Grzywiński z Katedry Użytkowania Lasu, który jednocześnie jest opiekunem sekcji.

Uczestnicy wyjazdu przeprowadzali kontrole 9 bunkrów pozostałości Wału Pomorskiego, 5 piwnic, 3 studni oraz 2 hydroforni. Podczas tegorocznych liczeń odnotowano: 220 nietoperzy z 6 gatunków. Często spotykanym gatunkiem nietoperza w kontrolowanych obiektach był gacek brunatny Plecotus auritus. Ponadto w trakcie liczeń stwierdzono mopki zachodnie Barbastella barbastellus, nocki duże Myotis myotis, nocki rude Myotis daubentonii, nocki Natterera Myotis nattereri i mroczki późne Eptesicus serotinus.

W naszej strefie klimatycznej nietoperze w okresie zimowym zapadają w rodzaj snu, zwany hibernacją. Potrzebują do tego bezpiecznych schronień zapewniających im odpowiednie warunki mikroklimatyczne. Świetnie tę role spełniają jaskinie, bunkry, piwnice itp. Tak więc w zimie, kiedy nietoperze śpią,  chiropterolodzy (ludzie badający nietoperze) zaczynają okres wzmożonej aktywności. Od lat 90 ubiegłego wieku w Polsce na przełomie stycznia i lutego, badacze nietoperzy wyruszają w teren aby liczyć te ssaki w ich zimowiskach. Taki systematyczny monitoring pozwala stwierdzić, czy stan liczebny, skład gatunkowy nietoperzy na danym terenie ulega zmianie. Sekcja Teriologiczna Koła Leśników UPP od lat 90, prowadzi monitoring zimowy nietoperzy.

Katarzyna Sycz

Sekcja Teriologiczna KL