Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie robocze kadry kierowniczej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Spotkanie robocze kadry kierowniczej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP

W dniach 15-16 listopada 2021 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie odbyło się spotkanie robocze kadry kierowniczej Wydziału Leśnego i Technologii Drewna. Oprócz spraw bieżących związanych z działalnością Wydziału omawiano także możliwości współpracy badawczo-dydaktycznej z Leśnymi Zakładami Doświadczalnymi UPP w Murowanej Goślinie i Siemianicach.

Ofertę przedstawili Panowie Dyrektorzy Wiesław Krzewina oraz Iwo Gałecki. W drugim dniu, dzięki uprzejmości Panów nadleśniczego Dariusza Szulca i jego zastępcy Wojciecha Ślicznera oraz specjalistki do spraw hodowli lasu Pani Anny Jędrzejczak, mieliśmy okazję zapoznać się z problemami gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Grodzisk.

Spotkanie kadry kierowniczej WLTD UPP było doskonałą okazją do wymiany poglądów w sprawach dydaktycznych i naukowych, ale także do zacieśnienia współpracy między jednostkami Wydziału.

Tekst: Piotr Łakomy

Zdjęcia: Janusz Szmyt i Piotr Łakomy