Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rola chrząszczy koprofagicznych w ochronie ekosystemów lądowych – wykład otwarty | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Rola chrząszczy koprofagicznych w ochronie ekosystemów lądowych – wykład otwarty

Koprofagi (gr. kópros = gnój + phagein = jeść) jak ich nazwa sugeruje odżywiają się odchodami. Pełnią przy tym ważną rolę w ekosystemach lądowych. Wiele z tych gatunków związanych jest ze zwierzętami hodowanymi przez człowieka. O szczegółach ich życia oraz nietypowych odkryciach będzie można posłuchać już w poniedziałek 17.01. 2022 r podczas wykładu otwartego pt. "Rola chrząszczy koprofagicznych w ochronie ekosystemów lądowych", który poprowadzi dr hab. Andrzej Górz z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Zapraszamy!
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a20297cdb478f49c28c360ac07...