Restytucja jodły pospolitej w Sudetach

Ostatnie kilkanaście miesięcy wytężonej pracy, przyniosło wymierne efekty publikacyjne.  Publikacje powstały zarówno w wewnętrznym zespole  Katedry Hodowli Lasu, jak i z inicjatywy naszych pracowników we współpracy z zaprzyjaźnionymi jednostkami. Opublikowane prace są efektem wieloletnich badań wykonywanych w ramach tematów zleconych przez Lasy Państwowe dotyczących produkcji szkółkarskiej w warunkach regulowanego deficytu wodnego oraz restytucji jodły pospolitej w Sudetach. Zainteresowanie jedną z publikacji, skutkowało otrzymaniem propozycji jej przedruku w wydawnictwie książkowym, jako jeden z jej rozdziałów. Poniżej, tytuły oraz wydawnictwa, w których ukazały się publikacje.

Wojciech Kowalkowski

Szmyt J., Barzdajn W., Kowalkowski W., Korzeniewicz R. 2020. Moderate Diversity in Forest Structure and Its Low Dynamics Are Favored by Uneven-Aged Silviculture—The Lesson from Medium-Term Experiment. Forests 2020, 11(1), 57:1-20.

Behnke-Borowczyk J., Kowalkowski W., Kartawik N., Baranowska M., Barzdajn W. 2020. The soil fungal communities in nurseries producing Abies alba. Baltic Forestry. Vol. 26(1): 1-8.

Robakowski P., Wyka T., Kowalkowski W., Barzdajn W., Pers-Kamczyc E., Jankowski A., Politycka B. 2020. Practical Implications of Different Phenotypic and Molecular Responses of Evergreen Conifer and Broadleaf Deciduous Forest Tree Species to Regulated Water Deficit in a Container Nursery. Forests, 11(1011), 1-21.

Wrońska-Pilarek D., Dering M., Bocianowski J., Lechowicz K., Kowalkowski W., Barzdajn W., Hauke-Kowalska M. 2020. Pollen Morphology and Variability of Abies alba Mill. Genotypes from South‐Western Poland. Forests, 11 (1125), 1-31.

Robakowski P., Kowalkowski W., Pietrzak T. 2021. Survival, growth and photochemical efficiency of silver fir seedlings produced with different technologies. New Forests

Robakowski P., Wyka T., Kowalkowski W., Barzdajn W., Pers-Kamczyc E., Jankowski A., Politycka B. Practical Implications of Different Phenotypic and Molecular Responses of Evergreen Conifer and Broadleaf Deciduous Forest Tree Species to Regulated Water Deficit in a Container Nursery. In: Prime Archives in Environmental Researches. Hyderabad, India. Vide Leaf. 2021. Editor: Anna Strunecka