Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja na studia podyplomowe Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Rekrutacja na studia podyplomowe Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie

Rosnąca w Polsce popularność budownictwa z drewna i coraz szersze wykorzystanie drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych, sprawia że producenci poszerzają asortyment wyrobów dla tej branży. Szeroka gama wyrobów nowej generacji opartych o płyty drewnopochodne i materiały izolacyjne produkowane na bazie drewna, znajdują również coraz większe wykorzystanie w budownictwie tradycyjnym. Wymaga to intensywnego i ciągłego kształcenia kadr związanych z tą dziedziną gospodarki. Istotne znaczenie posiada także właściwe przygotowanie nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z nauczaniem w zakresie budownictwa.
Odpowiadając na tę potrzebę Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uruchomił kierunek studiów podyplomowych: Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie.
Zaproponowane studia podyplomowe mogą być istotnym elementem wspierającym przekazywanie aktualnej i nowoczesnej wiedzy w obszarze budownictwa z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Celem studiów jest nabycie lub uaktualnienie, rozszerzenie i pogłębienie wiedzy z zakresu:

  • nowoczesnych systemów budowlanych z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • systemów produkcji, właściwości i zastosowania w budownictwie drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • izolacji termicznej i wilgotnościowej budowli, ich zabezpieczenia przed korozją biologiczną i działaniem ognia.

Słuchacze studium zostaną także przygotowani do:

  • uczestniczenia w procesie projektowania budynków z drewna i materiałów drewnopochodnych,
  • samodzielnej oceny dokumentacji budowlanej.

Organizacja zajęć oparta jest o system niestacjonarny, prowadzony przez dwa semestry w formie zasadniczo dwudniowych zjazdów odbywających się w soboty i niedziele. Słuchacze uzyskują dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Koszt studiów (dwa semestry) to 5000 zł. Nabór trwa do końca maja br. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania studiów. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2022 r. Szczegółowe informacje ich dotyczące zostaną podane słuchaczom wraz z zawiadomieniem o przyjęciu na studia.
Więcej informacji na temat studiów podyplomowych Drewno i tworzywa drewnopochodne w budownictwie znajduje się na stronie: https://wltd.up.poznan.pl/pl/studia-podyplomowe/drewno-i-tworzywa-drewno...