Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesorowie WLTD UPP na serii znaczków pocztowych | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Profesorowie WLTD UPP na serii znaczków pocztowych

Nowa seria znaczków pocztowych dotyczy naukowców, którym w uznaniu zasług dedykowano nowo opisane gatunki. W tym gronie znalazło się trzech profesorów z naszego Wydziału.

Na znaczkach pocztowych uhonorowano trzy pokolenia naukowców, którzy włożyli znaczący wkład w tworzenie zrębów akarologii leśnej. Pierwszą osobą jest prof. B. Kiełczewski będący nauczycielem prof. J. Wiśniewskiego, który z kolei wtajemniczył w pracę naukową prof. D.J. Gwiazdowicza. Obok wizerunków profesorów, na znaczkach umieszczono rysunki strony grzbietowej nowych dla nauki gatunków roztoczy. Opisanym gatunkom nadano nazwę właśnie na cześć tych naukowców. Na znaczku z prof. B. Kiełczewskim znajduje się rysunek Dinychus kielczewskii, który został odkryty i opisany przez prof. J. Wiśniewskiego. Na znaczku z prof. J. Wiśniewskim znajduje się Arctoseius wisniewskii opisany przez prof. D.J. Gwiazdowicza i dr. hab. J. Kamczyca. Natomiast na znaczku z prof. D.J. Gwiazdowiczem znajduje się Antennoseius gwiazdowiczi opisany przez akarologów z Iranu – M. Kavianpour, A. Nemati oraz M Mohseni.

Dzięki osiągnięciom naukowym tych trzech profesorów, akarologia leśna stała się ważnym nurtem nauk leśnych nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Wydana właśnie wyjątkowa seria znaczków wyraźnie o tym przypomina.