Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Profesor Robert Kamieniarz członkiem zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów MEiN dla studentów i wybitnych młodych naukowców | Wydział Leśny i Technologii Drewna

Profesor Robert Kamieniarz członkiem zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów MEiN dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Prof. UPP dr hab. Robert Kamieniarz z WLTD UPP został powołany do Zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. W skład Zespołu wchodzi 48 osób, przedstawicieli uczelni z całego kraju.

Serdecznie gratulujemy

 

Do zadań zespołu należy:

  • ocena wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców;
  • ocena wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendiów,
  • przedstawienie ministrowi wyników ocen wniosków.