Prof. Małgorzata Mańka powołana w skład RTN - PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka  Katedra Fitopatologii Leśnej, Wydział Leśny i Technologii Drewna UPP została powołana na Członka Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.  Serdecznie gratulujemy pani Profesor.