Pracownicy WLTD w radzie programowej i kolegium redakcyjnym Sylwana

W najstarszym na świecie periodyku naukowym z zakresu nauk leśnych, jakim jest Sylwan, nastąpiły zmiany. Od stycznia 2021 roku powołano nową Radę Programową, której przewodniczącym został prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Powołano nowe kolegium redakcyjne. W kolegium tym redaktorami dwóch działów zostali naukowcy z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna UPP:

użytkowanie - dr hab. Tomasz Jelonek,

ochrony lasu - prof. dr hab. Piotr Łakomy.

Serdecznie gratulujemy

„Sylwan” to czasopismo naukowe założone w 1820 roku w Warszawie, organ Polskiego Towarzystwa Leśnego.