Praca autorstwa: Bogdan Branowski, Karol Starczewski, Marek Zabłocki, Maciej Sydor

Design Issues of Innovative Furniture Fasteners for Wood-based Boards 

W wrześniu 2020r w czasopiśmie BioResources  ukazał się artykuł naukowy o łącznikach meblowych. Łączniki to dwa obszary problemowe: skuteczne zakotwiczenie w elementach mebla oraz efektywne i długotrwałe wywarcie siły montażowej. Do kotwiczenia zwykle wykorzystuje się połączenie kształtowe (gwintowe lub rozprężne), natomiast napęd jest realizowany na różne, często bardzo pomysłowe sposoby. W artykule zaproponowano i porównano kilka nowatorskich mechanizmów łączników. Pracę wykonano z udziałem naukowców z Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz praktyków z firmy Digitouch Sp. z o.o.

 

Design Issues of Innovative Furniture Fasteners for Wood-based Boards

Bogdan Branowski, Karol Starczewski, Marek Zabłocki, Maciej Sydor

https://ojs.cnr.ncsu.edu/index.php/BioRes/article/view/BioRes_15_4_8472_Branowski_Design_Issues_Innovative_Furniture