Polikonfiguracyjna kuchenna zabudowa meblarska

Celem projektu jest wytworzenie prototypu szafki kuchennej, w której podział przestrzeni wewnętrznej można zmieniać w razie potrzeby. Zaletą takiego mebla kuchennego będzie możliwość „podążania” za zmieniającymi się potrzebami w zakresie mebli kuchennych. W mebel zostanie „wbudowane” trochę matematyki; planuje się jednoczesne uporządkowanie objętości przestrzeni według ciągu Renarda (ISO 3), szerokości będą zgodne z uporządkowaniem modularnym typowym dla mebli kuchennych (EN 1116), konstrukcja będzie zgodna z systemem 32 oraz typowymi wymiarami urządzeń AGD.

 Głównym problemem do rozwiązania będzie uzyskanie możliwości regulacji szerokości frontów drzwiczek i szuflad. Niejako przy okazji planuje się zmniejszyć grubość płyt meblowych ze standardowych 16-18 mm do 10-12, co wymagać będzie nieco nietypowego podejścia do problematyki łączenia ze sobą elementów korpusu. W ramach projektu przewiduje się: wytworzenie modelu wirtualnego, a następnie fizycznego prototypu mebla w celu weryfikacji poprawności zastosowanych rozwiązań.

Okres trwania projektu: 03.2021 – 12.2021

Kierownik projektu: dr hab. inż. Maciej Sydor, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt współfinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki  „Inkubator Innowacyjności 4.0”.